Lämna inkomstuppgifter för hemtjänst och Vård & Omsorgsboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som betalar avgift inom vård- och omsorg i Kungsbacka kommun behöver lämna in uppgifter för att vi ska kunna beräkna din avgift. Vill du avstå från att ange ekonomiska förhållanden så kan du kryssa i angiven ruta.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa