Ansöka om öppningstillstånd/TA-planer

LÄS MER

Om du ska utföra arbete i trafiken måste du ofta både ha ett så kallat öppningstillstånd för att få gräva samt lämna in en trafikanordningsplan till kommunen. Om du ska utföra tunga, breda eller långa transporter måste du också söka tillstånd. Handläggningstiden är normalt cirka 14 dagar, men under sommarens semesterperiod kan den uppgå till 4 veckor.

Läs igenom våra regler för schaktning i gata innan du kan lämna in din ansökan. På sidan hittar du även prislista för schaktning i gata. Observera att priserna är uppdaterade från och med 15 februari 2023. Tillstånd för arbeten i trafik (kungsbacka.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation