Redovisa uppgifter om verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till e-tjänst för entreprenörer.

Du som ska använda denna e-tjänst har fått ett meddelande från Miljö & Hälsoskydd, som hänvisat er till denna sida för att besvara frågor som ingår i tillsynen. 
E-tjänsten uppskattas ta cirka 15-30 minuter att fylla i. På inloggningssidan väljer ni "Logga in som invånare" med e-legitimation. Innan ni startar e-tjänsten är det viktigt att ni läser igenom frågorna som ni har fått i tidigare utskick.

Bakgrund

Under hösten 2023 bedriver Miljö & Hälsoskydd tillsyn på entreprenörer med syftet att kontrollera att reglerna i miljöbalken följs. Detta innefattar bland annat kontroll av riskbedömning, egenkontroll, kemikaliehantering och hantering av farligt avfall.

Effektivare handläggning med e-tjänst 

Denna e-tjänst är till för att effektivisera handläggningen, underlätta tillsynen och minska kostnaden. Efter att svaren kommit in till oss granskar vi uppgifterna, sedan skickas en rapport ut med resultatet från vår granskning.

Avgift  

Timavgiften är 1250 kronor. I avgiften ingår granskning av handlingar, framtagande av inspektionsrapport, fakturering och administrativ avgift. Uppskattad tid för denna tillsynsinsats är cirka 4 timmar. (läs mer om vår taxa: Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken).

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket automatiskt. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
  • Eventuellt dokumenterad riskbedömning för verksamheten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa