Ansöka om bidrag till studieförbund

LÄS MER

I denna e-tjänst kan den som driver studieförbundsverksamhet i Kungsbacka kommun söka kommunalt bidrag för verksamheten. För att få bidrag måste studieförbundet lämna in en ansökan senast 31 maj. Till ansökan ska bifogas: 

  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
  • STUV-lista för föregående år
  • Verksamhetsplan 

Läs mer på Kungsbacka kommuns webbplats via länken nedan.

Bidrag till studieförbund | Kungsbacka kommun

Observera

Din ansökan blir en offentlig handling när den skickas in. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa