Ansöka om insamling av returpapper under kommunalt ansvar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen har från och med den 1 januari 2022 ansvar för insamling och behandling av returpapper. För att tillhandhålla de tjänster som kan komma och efterfrågas av kommunen i och med detta ansvar har Kommunen etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning. 

Alla företag som uppfyller kommunens krav kan ansöka om att ansluta sig till auktorisationssystemet och då få rätt, att tillsammans med andra auktoriserade företag, samla in returpapper från flerbostadshus och verksamheter i Kungsbacka kommun.

Information om vilka krav som ställs finns i Auktorisationsavtal.pdf (kungsbacka.se)Lokala avfallsföreskrifter.pdf (kungsbacka.se) och Administrativa föreskrifter.pdf (kungsbacka.se).

Mer information om samarbete för insamling av returpapper finns på kommunens hemsida Samarbetspartner för insamling av returpapper (kungsbacka.se)

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa