Ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har färdtjänsttillstånd kan ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun. Med dessa kuponger kan du resa med taxi mot 50 procent av taxameterbeloppet. Kostnaden betalar du direkt till chauffören. Ansök hos kommunen senast 14 dagar före aktuellt resedatum. Färdtjänstutredaren beställer kupongerna hos Riksfärdtjänsten i Sverige AB som skickar kupongerna till din hemadress.

Läs allt om vad som gäller kring riksfärdtjänst på kommunens hemsida Riksfärdtjänst (kungsbacka.se)

I e-tjänsten kan du söka för någon annan i egenskap av vårdnadshavare, anhörig, god man eller förvaltare.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Här finns även blanketter för:

  • Ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa