Hämta innehållsdeklaration för miljöbox för farligt avfall

LÄS MER

När du lämnar ifrån dig farligt avfall i miljöbox ska du alltid skicka med en innehållsdeklaration. Du kan ladda ned innehållsdeklarationen här och skriva ut för att lämna med boxen. 

Utkörning eller hämtning av miljöboxen beställs hos kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt.

Läs allt om farligt avfall här Farligt avfall | Kungsbacka kommun