Inrapportera samlokaliserad insamling av förpackningsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från 1 januari 2024 övertar kommunen ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar. Om du representerar en samlokaliserad verksamhet och fortsatt ska dela avfallsutrymme och behållare med hushållen ska du anmäla dina uppgifter om avfallshantering till kommunen.

Med samlokaliserad verksamhet menas företag eller andra verksamheter som delar avfallsutrymme och kärl med bostäder.

Denna e-tjänst kan användas av dig som representerar en samlokaliserad verksamhet och fortsatt ska dela avfallsutrymme och behållare med hushållen:

Läs mer på vår hemsida  Auktorisation för förpackningsavfall från flerbostadshus

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagetsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa