Lämna inkomstuppgifter till Individ & Familjeomsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inkomstförfrågan lämnas till Kungsbacka kommun för att vi ska kunna beräkna din avgift för vård- och omsorg utefter dina inkomster och utgifter. Är du gift ska inkomster för båda makarna fyllas i oavsett om det bara är den ena parten som har insatser.

Vill du avstå från att ange ekonomiska förhållanden kryssar du i angiven ruta.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa