Ansöka om insamling av förpackningsavfall under kommunalt ansvar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med den 1 januari 2024 ansvar kommunen för insamling av förpackningsavfall. För att tillhandhålla de tjänster som kan komma och efterfrågas av kommunen i och med detta ansvar har Kommunen etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.

Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för Entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningsavfall från flerbostadshus och liknande samt samlokaliserade verksamheter i Kungsbacka kommun från 1 januari 2024. Som förpackningsavfall räknas förpackningar av plast, papper, metall och glas.

Information om vilka krav som ställs finns i Auktorisationsavtal FNI (Kungsbacka.se),  Administrativa föreskrifter (kungsbacka.se) och Lokala avfallsföreskrifter (kungsbacka.se).

Mer information om samarbetspartner för insamling av förpackningsavfall hittar du här Samarbetspartner för insamling av förpackningsavfall | Kungsbacka kommun

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa