Ansöka om förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning av fettavskiljare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning av fettavskiljare på fastigheter med anslutning till det kommunala ledningsnätet. Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du har en restaurang. Fettavlagringar bildar även en giftig, illaluktande svavelvätgas som orsakar frätskador i avloppsledningar och försämrar både boende- och arbetsmiljö.

Information om fettavskiljare finns på kommunens hemsida Fettavskiljare (kungsbacka.se)

Detta gäller för fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare ska generellt ske minst fyra gånger per år för att upprätthålla god funktion. För att få färre hämtningsintervall mellan tömningarna eller uppehåll i tömning av fettavskiljare behöver du söka dispens hos Nämnden för Teknik. När din ansökan har kommit in utreder en handläggare din ansökan baserat på uppgifter från ansökan och bedömningen vid kontroll av fettavskiljaren minst en gång inför eller i samband med ordinarie tömningen. Fettavskiljaren fortsätter att tömmas som vanligt tills beslutet har fattats. Handlingstiden är minst fyra månader från det att handläggaren har fått in din ansökan via denna e-tjänst eller blankett. Detta för att det kan behövas kontroll av fettavskiljaren vid ett par ordinarie tömningar. En förutsättning för uppehåll är att hämtning av fettavfall från anläggningen har skett i direkt anslutning till perioden där anläggningen inte kommer att nyttjas. Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges för maximalt ett år per ansökningstillfälle.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Internt sökande

Söker du internt som anställd på Kungsbacka kommun, väljer du "Logga in som anställd eller förtroendevald med ditt personalkonto i Kungsbacka kommun".

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kundnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa