Anmäla intresse till VIP-kurs

LÄS MER

VIP - står för Viktig Intressant Person

VIP står för Viktig Intressant Person är en kurs som stärker självkänslan. Kursen vänder sig till dig med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Kursen är för dig som är över 18 år, bor i Kungsbacka och har insatsen bostad med särskild service eller daglig verksamhet. Den är för dig som vill bli bättre på att uttrycka dig och bli medveten om dina känslor.

Vad gör man på kursen?

På VIP-kursen kan du få prata om dina åsikter och erfarenheter i grupp. Det kan leda till förändring och öka din självkänsla.

Kursledare och deltagare gör tillsammans olika övningar för att bli bättre på att förstå varandra och tycka om sig själva. Då blir det även lättare att göra bra val i olika situationer.

Kursen handlar också om att minska risken att utsättas för våld eller utsätta andra för våld.

På varje kursträff är det ett tema som vi pratar om och gör övningar runt. Under kursen pratar vi bland annat om känslor, kommunikation och om att göra bra val för sig själv. Vi övar på att sätta gränser och att vara tydlig med vad man vill och inte vill.

 

Fakta om kursen

VIP-kursen består av 12 gruppträffar. Under gruppträffarna träffar du andra i en mindre grupp och pratar om känslor, relationer och rättigheter.

 • Kursen är en gång i veckan.
 • Kursen håller på i tolv veckor.
 • Varje träff är två timmar. 
 • Du får fika på varje träff.
 • Det är sex deltagare i varje kurs.
 • Kvinnor och män går i olika grupper.

Teman på kursen:

 • Olika känslor.
 • Olika relationer.
 • Hur dina tankar och känslor påverkar vad du gör.
 • Hur du kan göra för att må bra.
 • Vad du kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation.
 • Vilka rättigheter du har.

VIP-kurs kostar ingenting och du får behålla din habiliteringsersättning om du kommer med på kursen under den tid du har daglig verksamhet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa