Redovisa uppgifter om mindre djurgård

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till självservice för redovisning av uppgifter om djurgård! 

På inloggningssidan väljer du "Logga in som invånare" med e-legitimation. E-tjänsten uppskattas ta cirka 30 till 40 minuter att fylla i. 

Innan du startar e-tjänsten är det viktigt att du läser igenom informationen som du har fått i brevet samt tagit fram den information som du behöver ange i självservicen.

  1. Hur många djur du har.
  2. Hur stor lagringsplats för gödsel du har. 
  3. Hur stora arealer du har tillgång till i form av bete och odling, både egen mark och eventuell arrenderad mark. Om du har gjort en SAM-ansökan så finns uppgifter på arealer där. Vi frågar om arealen på betesmark och åkermark. Tänk på att bara ha med den ytan - inte den delen av fastigheten som är hårdgjord eller bebyggd.
  4. Om du lämnar bort gödsel behöver du uppge namn och adress till den som hämtar.

Bakgrund

Under 2024 driver Miljö- & Hälsoskydd projektet "Framtidens tillsyn". Vi vill med detta effektivisera och underlätta handläggningen för oss och våra kunder samtidigt som vi uppfyller vårt grunduppdrag. Denna självservice är en del av våra insatser för att effektivisera handläggningen, underlätta tillsynen och minska kostnaden.

Efter att svaren kommit in till oss granskar vi uppgifterna, vi gör sedan ett kort platsbesök och om allt ser bra ut avslutar vi ärendet med en kort rapport och faktura.

Avgift

Timtaxan är 1330 kronor. I avgiften ingår granskning av handlingar, framtagande av inspektionsrapport, fakturering och administrativ avgift. Läs mer om vår taxa: Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken).

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket automatiskt. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Diarienummer
  • Foto på lagringsutrymme/lagringsplats

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa