Anmäla intresse som förening till att bekämpa växten jättebalsamin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler föreningar sitt intresse till att bekämpa växten jättebalsamin, som är en invasiv art i Sverige. 

Uppdraget
Vi kommer vi att fördela uppdrag utifrån behov och möjlighet till några av de föreningar som har anmält sitt intresse i denna e-tjänst. Uppdraget är att plocka bort jättebalsamin på mark som tillhör Kungsbacka kommun. Det är en viktig miljöinsats för att öka den biologiska mångfalden, då denna växt tar över området. Detta är en provperiod för 2024 och därför är er medverkan viktig både för Kungsbacka och miljön, och det blir också ett föreningssamarbete. Växten plockas med händerna och är inte giftig. Den läggs i slutna soppåsar, eftersom vi vill motverka fröspridningen.


Bidraget betalas ut direkt efter återrapporteringen.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om växten jättebalsamin och även se en video som visar hur växten ska plockas. Du hittar Naturvårdsverkets webbsida om jättebalsamin via länken nedan:
Jättebalsamin (naturvardsverket.se)


Viktigt
Området ska plockas på blommor vid tre tillfällen per år, i maj-juni, juli-augusti och september, veckorna 23, 26 och 32. Vi kommer att få återkoppling från besiktning om vilken på plats växten ska plockas. Det innebär att om du tackar JA till uppdraget, så måste du plocka samma geografiska plats vid tre tillfällen.

Det kommer att finnas soppåsar och västar att hämta på Teknikens Hus. De ifyllda påsarna lämnas sedan på en markerad upphämtningsplats. Mer detaljerad information får ni inför uppdraget. 


Har du frågor?
Kontakta utvecklarna på föreningsservice, Carin Sjöberg och Anette Alsterå

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa