Ansöka om dispens gällande avfallshantering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du för att söka dispens från

  • förbudet att elda trädgårdsavfall
  • förbudet att elda trädgårdsavfall i samband med offentliga tillställningar (påskbrasa, majbrasa, valborgseld eller liknande).
  • kravet att sortera ut biologiskt nedbrytbart livsmedels eller köksavfall från annat avfall
  • kravet att skilja matavfall från förpackningar i en yrkesmässig verksamhet
  • kravet att lämna kommunalt avfall till kommunen
  • kravet att sortera bygg- och rivningsavfall i fraktionerna trä, mineral, metall, glas, plast och gips.

Vad avgör om du får dispens?

För att Miljö & Hälsoskydd ska kunna bevilja dig dispens från kraven i avfallsförordningen måste du beskriva noggrant varför du inte kan ta hand om avfallet på det sätt som lagstiftningen kräver. Anledning till dispens kan till exempel vara att separat insamling inte är genomförbar, att det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering eller att hanteringen skulle medföra oskäliga kostnader. Miljö & Hälsoskydd behöver din beskrivning för att bedöma om du har tillräckliga skäl för att beviljas dispens. 

Avgift

Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen inleds. Läs mer om vår taxa: Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken).

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa