Ansöka om särskilt bidrag till förening

LÄS MER

Föreningar och grupper kan få ett särskilt bidrag för att stimulera goda utvecklingsinsatser. Utvecklingen ska leda till att föreningen eller gruppen utvecklas mycket. Det kan till exempel handla om att jobba så föreningen eller verksamheten blir mer attraktiv, välkomnande och stark för framtiden.

Bidraget ska vidareutveckla verksamheten, gärna leda till samverkan med andra aktörer och göra föreningen eller verksamheten till en ännu starkare samhällsaktör. Bidraget ska inte gå till anläggningar eller sådant som kan betraktas som ordinarie föreningsverksamhet.

Krav kommer att ställas på ett tydligt syfte som främjar Kungsbacka kommuns strategi för att främja folkhälsan, bidra till attraktiv kommun, ett socialt hållbart samhälle eller andra eftersträvansvärda mål i kommunen.

Bidraget kan användas som stöd för initiativ som föreningar tar som leder till kommunens måluppfyllelse men som inte ryms inom någon av bidragstyperna.

Bidraget kan även sökas av ej bidragsberättigade föreningar.

Observera

Din ansökan blir en offentlig handling när den skickas in. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa