Anmälan om vatten, avlopp och avfallshämtning för nybyggd fastighet eller ny verksamhet

LÄS MER

Du som fastighetsägare väljer vilken typ av avfalls- och VA-abonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

Läs mer om avfallsabonnemang Avgifter och abonnemang för återvinning | Kungsbacka kommun

Läs mer om VA-abonnemang på vår hemsida Vatten och avlopp | Kungsbacka kommun