Anmälan om vatten, avlopp och avfallshämtning för nybyggd fastighet eller ny verksamhet

LÄS MER

Du som fastighetsägare väljer vilken typ av avfalls- och VA-abonnemang du vill ha. När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

Läs mer om avfall och återvinning samt abonnemang på vår hemsida Avfall och återvinning (kungsbacka.se)