Redovisa plockning av jättebalsamin

LÄS MER
Tack för din medverkan i pilotprojektet att plocka jättebalsamin. Det är tre tillfällen sommaren 2024 som ni kommer att medverka för att vi ska göra skillnad och få ner spridningen av växten. 
 
Plockning ska redovisas efter varje plockdag så att vi kan få en bild av helheten och ordna upphämtning av säckarna veckan efter. Det ekonomiska stödet kommer att utbetalas till er förening efter alla tre plockomgångarna. 
 
Frågor? 
Kontakta utvecklarna på Kultur & Fritid, Föreningsservice: 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa