Boka tid för Tidiga samordnade aktiviteter (TSA)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tidiga samordnade aktiviteter – TSA – är ett team med familjebehandlare från socialtjänsten, representanter från för- och grundskoleförvaltningen och en hälsopedagog eller ungdomskonsulent. Vi arbetar nära BVC, Ungdomsmottagningen och Barn och ungas psykiska hälsa som ofta närvarar vid mötena. Samverkan bygger på tidiga insatser där vi utifrån olika professioner hjälps åt att se hur vi kan stötta barnet, eventuella syskon och föräldrarna och vända en ogynnsam utveckling.

Här skickar du in en mötesförfrågan om tid när du och lämpliga representanter från din verksamhet kan träffa teamet. Vårdnadshavare och barn är inte med på mötet utan detta är ett professionsmöte. Det är därför viktigt att du som aktualiserar en familj har pratat med barnet om barnets egen uppfattning om sitt mående och eventuella behov samt vårdnadshavares syn på situationen inför mötet.

Vid frågor om teamets arbete eller TSA i stort är du välkommen att kontakta:
Emma Snelder
0300-834609
tidiga.samordnade.aktiviteter@kungsbacka.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa