Anmäla till föreläsning - Trygg digital uppväxt

LÄS MER

Trygg digital uppväxt - Hur skyddar vi våra barn och unga mot utmaningarna som digitaliseringen för med sig?

Idag har 7 av 10 lågstadiebarn en egen mobiltelefon och 9 av 10 använder internet dagligen. När vi ger barnen en telefon ger vi dem tillgång till hela världen men även hela världen tillgång till våra barn. I takt med att den snabba digitaliseringen uppstår nya utmaningar. Fler och fler barn blir utsatta för sexuella övergrepp på nätet. Vi vuxna nära barnen måste öka vår kunskap om nätet för att hänga med men även för att kunna förstå och stötta de som utsatts. Under föreläsningen tittar vi närmre på de olika brotten, vilka utmaningar unga i Kungsbacka möter samt hur vi kan prata med barn för att minska riskerna att de utsätts.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa