Anmäla flytt eller ägarbyte för vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall

LÄS MER

Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta.

Nytt abonnemang eller anmälan om flytt/ändrad ägare gör du via någon av blanketterna här till höger.

Det är viktigt att vattenmätaren läses av på ägarbytesdagen och att blanketten skickas in omgående. 

Läs mer om avfallsabonnemang vid flytt eller ägarbyte på vår hemsida Flyttning och ägarbyte (kungsbacka.se)