Ansöka om stöd till badförening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En badförening som sköter en badplats av stort intresse för allmänheten kan söka stöd. Alla måste vara välkomna att bada på badplatsen.

Badplatsen ska finnas med på förteckningen över badplatser i Kungsbacka kommun som du når via länken nedan.
Hitta badplatser | Kungsbacka kommun

Vi ger inte stöd till mindre badplatser som är privata eller som endast är till för närboende.

Stödet har tre prioriterade områden

  • Stormskador på högst 30 000 kronor.
  • Nödvändig upprustning av badplats.
  • Utveckling av badplats.

Ansökan om stöd ska skickas in senast 30 november. Med ansökan ska ni bifoga signerade årsmöteshandlingar.

Senast året efter ansökan är inskickad ska ni redovisa hur stödet har använts genom att skicka in en redovisning med bifogade kvitton. (länk till redovisningstjänst)

Följande behövs för e-tjänsten

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Budget

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa