Ansökan om tillstånd att använda eller återkallande av gemensamt avfallskärl

LÄS MER

Innehavarna av upp till fyra intilliggande fastigheter kan gå samman och dela på sopkärl. 

Alla fastighetsägarna ska skriva på en ansökan, och en av dem åta sig att ha sopbehållaren hos sig. Alla fastighetsägarna ska betala den fasta delen av avfallstaxan. Delning av kostnad avser enbart den rörliga delen.

Du kan ansöka om gemensam sopbehållare genom att skicka in en blankett. Länk till ansökan finns i blankettrutan här uppe till höger.