Anmäla behov av plats till förskola och pedagogisk omsorg (utan e-legitimation)

LÄS MER

Du kan göra din anmälan tidigast sex månader innan du behöver platsen. Du kan ange tre olika alternativ.  Vi strävar efter att erbjuda dig plats enligt ditt önskemål men i vissa geografiska områden kan det ibland vara brist på platser i förskola eller hos dagbarnvårdare. 

Ansökan om plats i fristående verksamhet

Om du vill ansöka om plats vid fristående verksamhet, förskola eller enskild dagbarnvårdare, kontaktar du dem direkt. Mer information hittar du via länken nedan.

Fristående och enskild verksamhet

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten