Se dina VA-fakturor och lämna vattenmätarställning

LÄS MER

Du som är ansluten till VA-nätet och vid debiteringstillfället är fastighetsägare, eller den som enligt fastighetstaxeringslagen anses som fastighetsägare, måste betala avgift.

Förklaring till VA-fakturan

Vad menas med hushållsavgift? Läs mer här.

Vad menas med spillvatten och dagvatten? Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten