Begära skadestånd efter skada

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst kan användas av dig som råkat ut för olycka eller skada som inträffat på Kungsbacka kommuns mark eller mark där entreprenör anlitad av Kungsbacka kommun utför arbete. Om du är osäker ring Kungsbacka direkt 0300-83 40 00. 

Fyll i din anmälan så noga som möjligt. För att vi ska kunna pröva ditt ärende är det viktigt att det framgår var och när skadan inträffade samt vad det är som skett. Efter att ditt ärende registrerats kommer en skadeutredare att ta kontakt med dig för att utreda ärendet. Efter utredning kommer du att få ett skriftligt besked där vi meddelar om du kan få ersättning eller inte för skadan. Ersättning beviljas endast i de fall där det kan anses visa att Kungsbacka kommun eller anlitad entreprenör orsakat skadan genom fel eller försummelse i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser.

I denna e-tjänsten är ditt ärende inte tillgängligt under Mina sidor när du har skickat in det. Då kan du inte följa ditt ärende eller kommunicera med handläggaren via Mina sidor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter (bolagsverket.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa