Begära skadestånd efter skada

LÄS MER

Denna blankett tillhör förvaltningen för Teknik. Rör din skadeståndsbegäran en annan förvaltning ta kontakt med respektive förvaltning.

Fyll i blanketten så noga som möjligt. För att vi ska kunna pröva ditt ärende är det viktigt att det framgår var och när skadan inträffade samt vad det är som skett. Glöm inte att fylla i namn och kontaktuppgifter. Efter att ditt ärende registrerats kommer en skadeutredare att ta kontakt med dig för att utreda ärendet. Efter utredning kommer du att få ett skriftligt besked där vi meddelar om du kan få ersättning eller inte för skadan. Ersättning beviljas endast i de fall där det kan anses visa att Kungsbacka kommun eller anlitad entreprenör orsakat skadan genom fel eller försummelse i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten