Säga upp plats för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

LÄS MER

Orsak till uppsägningen:

Vid flytt
Rätten till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare upphör vid flytt från Kungsbacka kommun till ny folkbokföringskommun. 

Vid arbetslöshet
Barn/elever i åldrarna 6-12 år där någon av vårdnadshavarna blir arbetslös har rätt till att behålla platsen med oförändrad omsorgstid under 30 dagar från och med arbetslöshetstidens första dag.