Ansöka om att bli utförare av Ledsagning och avlösarservice enligt Socialtjänstlagen och LSS

LÄS MER

Privat utförare av Ledsagning och avlösarservice

Har du ett företag som vill arbeta med Ledsagning och avlösarservice i Kungsbacka kommun kan du ansöka om att bli privata utförare i kommunen.

För att ditt företag ska bli utförare av Ledsagning och avlösarservice i Kungsbacka ska ni först godkännas av kommunen. Det betyder att ert företag ska uppfylla ett antal krav som vi har satt upp och samma krav gäller även för den kommunala regin.

Så går ansökan till

Ladda ner förfrågningsunderlaget i E-tjänsten. Läs igenom informationen och skicka in er ansökan via E-tjänsten.

När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig för att bestämma tid för ett möte och en intervju. Inför mötet tar vi referenser som vi har med oss som underlag. Under intervjun går vi tillsammans igenom er ansökan.

Presentation av kundval

Vi som kommun ansvarar för att informera de kommuninvånare som är intresserade av kundval på ett enkelt och likartat sätt. Det innebär att alla företag som är godkända får en möjlighet att presentera sig utifrån en given mall. Presentationerna läggs i den mapp som vi skickar hem till den som är intresserad av kundval.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa