Välja eller byta skola samt anmäla utflyttning från kommunen

LÄS MER

Här finns olika blanketter som du använder när du väljer skola, byter skola eller anmäler att du flyttar ut från kommunen. Tänk på att en blankett måste skrivas under innan den skickas in med e-post eller vanlig post. Det går snabbare om e-post används.

Byta skola

För att ansöka om att få byta skola använder du blanketten Val eller byte av skola. Ansökan om att få byta skola kan ske under hela året.

Nyinflyttad

Ska du flytta till Kungsbacka kommun använder du blanketten Val eller byte av skola. 

Flytta från kommunen och skolan

Om elev flyttar från kommunen och skolan behöver det anmälas till oss i Kungsbacka kommun, använd blanketten Anmälan om utflyttning från kommunen

Så lämnar du in blanketter

Blanketter ska undertecknas och därefter skickas med e-post till grundskola.valavskola@kungsbacka.se eller postas med vanlig post till Kungsbacka kommun, Förskola & Grundskola, Central elevhantering, 434 81 Kungsbacka. 

Hanteringen går fortare om e-post används.

Information om att välja eller byta skola på kommunens hemsida

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se