Anmäla behov av plats till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (med e-legitimation)

LÄS MER

Här kan du lämna din ansökan om behov. Anmälan görs tidigast sex månader innan du behöver platsen. Du som är på väg att flytta hit men ännu inte är folkbokförd här hittar information via länken om hur du gör Anmäla behov av plats, för dig som saknar e-legitimation eller inte är folkbokförd i kommunen. Vid ansökan kan du ange tre olika alternativ. Vi strävar efter att erbjuda dig plats enligt ditt önskemål men i vissa geografiska områden kan det ibland vara brist på platser i förskola eller hos dagbarnvårdare. 

Ansökan om plats i fristående verksamhet

Om du vill ansöka om plats vid fristående verksamhet, förskola eller enskild dagbarnvårdare, kontaktar du dem direkt. Mer information hittar du via länken nedan.

Fristående och enskild verksamhet