Se faktura, ändra kärlstorlek och se hämtschema för avfallshantering

LÄS MER

Du som fastighetsägare väljer vilken typ av renhållningsabonnemang du vill ha

 • Matavfall blir biogas
  Du sorterar ut ditt matavfall och lägger i en brun papperspåse. Påsen lägger du i ett brunt sopkärl som sedan töms i ett särskilt fack i sopbilen. Påsar, påshållare och sopkärl ingår i abonnemangsavgiften. Du kan mot en tilläggskostnad få hämtning av både brunt och grönt kärl varje vecka under sommaren, vecka 19-38.
 • Varmkompost
  Du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en godkänd varmkompostbehållare på din tomt. Du står själv för skötsel och utrustning.
 • Osorterat avfall
  Du blandar matavfall och brännbara hushållssopor i samma påse och slänger den i det gröna sopkärlet.

Ett renhållningsabonnemang ger också tillgång till kommunens återvinningscentraler. Du får ett återvinningskort som öppnar bommen till återvinningscentralerna.
När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag.

Du kan teckna abonnemang för helår eller, om du är sommarboende, enbart för sommaren. Sommarabonnemanget gäller för perioden som omfattas av veckorna 19-38.

Tilläggstjänster

Om du önskar kan du också teckna dig för olika tilläggstjänster, till exempel hämtning av glas och papper. Dessa tjänster beställs för samma period som du har för ditt vanliga hushållsavfall. Grovavfall och vitvaror hämtas efter budning och beställs för det enskilda tillfället.

Observera att samtliga tilläggstjänster, även hämtning av grovavfall och vitvaror, debiteras särskilt. Alla våra tilläggstjänster hittar du i den aktuella renhållningstaxan.

Ändring av abonnemang

Har du redan ett abonnemang kan du själv ändra till exempel kärlstorlek. Loggar in på E-tjänst ändra kärlstorlek och se hämtschema med ditt kundnummer (finns på din faktura) och ditt personnummer. Här kan du ändra ditt abonnemang, antal kärl och/eller storlek på kärlet. Notera att vi tar ut en avgift för kärlbyte enligt gällande taxa.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

 • Har du ett organisationsnummer så sätter du 16 framför.

Läs mer om avfall och återvinning i Kungsbacka i vår folder. 

Folder om avfall och återvinning

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Kundnummer (återfinns på fakturan)
 • Personnummer för abonnemangsinnehavare