Avfallsabonnemang - Se faktura, ändra kärlstorlek och se hämtschema för avfallshantering

LÄS MER

Här kan du  som fastighetsägare logga in med e-legitimation och se hämtschema och dina fakturor för avfallshantering. 

Ändring av abonnemang

Har du redan ett abonnemang kan du själv ändra till exempel kärlstorlek. I e-tjänsten kan du ändra ditt abonnemang, antal kärl och/eller storlek på kärlet. Notera att vi tar ut en avgift för kärlbyte enligt gällande taxa.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation