Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (56)

  Företagande och jobb (33)

  Kommun och politik (3)

  Omsorg och hjälp (30)

  Trafik, resor och utemiljö (7)

  • Ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun

   Du som har färdtjänsttillstånd kan ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun.

   Du som har färdtjänsttillstånd kan ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun.

  Uppleva och göra (36)

  Utbildning och barnomsorg (33)

  • Anmäla behov av lovomsorg under skollov

   Om ditt barn inte behöver förskola eller fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på förskola eller fritidshem. Det gör du med vår blankett.

   Om ditt barn inte behöver förskola eller fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på förskola eller fritidshem. Det gör du med vår blankett.

  • Anmäla behov av plats till förskola och pedagogisk omsorg (utan e-legitimation)

   Här kan du som är på väg att flytta hit men ännu inte är folkbokförd här anmäla behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

   Här kan du som är på väg att flytta hit men ännu inte är folkbokförd här anmäla behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

  • Anmäla behov av specialkost för personal

   För personal inom förskola, grundskola och gymnasium som har behov av specialkost utifrån medicinska eller andra skäl. 

   För personal inom förskola, grundskola och gymnasium som har behov av specialkost utifrån medicinska eller andra skäl. 

  • Anmäla ägar- och ledningskrets för fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg

   Anmälan ska ske vid ny eller förändrad ägar- och ledningskrets. Vid förändring av ägar- och ledningskrets en ska anmälan göras senast en månad efter förändringen ägt rum.

   Anmälan ska ske vid ny eller förändrad ägar- och ledningskrets. Vid förändring av ägar- och ledningskrets en ska anmälan göras senast en månad efter förändringen ägt rum.

  • Ansöka om ersättningskort för förlorat busskort för elev i grundskola

   Om ditt barn har förlorat sitt busskort för skolskjuts som gäller för resor med ordinarie linjetrafik (Västtrafik) kan du som vårdnadshavare ansöka om ett nytt kort via denna e-tjänst. 

   Om ditt barn har förlorat sitt busskort för skolskjuts som gäller för resor med ordinarie linjetrafik (Västtrafik) kan du som vårdnadshavare ansöka om ett nytt kort via denna e-tjänst. 

  • Ansöka om inackorderingstillägg

   Kommunalt inackorderingstillägg kan du få om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

   Kommunalt inackorderingstillägg kan du få om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

  • Ansöka om lovskola i grundskolan

   Ansökan om lovskola för elever i grundskolan åk 7-9.

   Ansökan om lovskola för elever i grundskolan åk 7-9.

  • Ansöka om modersmålsundervisning

   Ansök om modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

   Ansök om modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

  • Ansöka om resebidrag

   Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut mot kontant ersättning.

   Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut mot kontant ersättning.

  • Ansöka om skolskjuts med personbil för anpassat gymnasium

   Här ansöker du om skolskjuts i form av personbil för ungdom som går på, eller ska börja på, nationellt program på anpassat gymnasium.

   Här ansöker du om skolskjuts i form av personbil för ungdom som går på, eller ska börja på, nationellt program på anpassat gymnasium.

  • Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i gymnasiet

   Utöver huvudsaklig finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

   Utöver huvudsaklig finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

  • Avsluta modersmålsundervisning

   Avslut av modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

   Avslut av modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

  • Ersätta datorladdare - gymnasieelev

   Här beställer du ersättningsladdare till gymnasieelevdator.

   Här beställer du ersättningsladdare till gymnasieelevdator.

  • Kontakta kommunalt aktivitetsansvar

   Kontakta oss på det kommunala aktivitetsansvaret.

   Kontakta oss på det kommunala aktivitetsansvaret.

  • Köpa eller återlämna gymnasieelevdator

   Vad vill du som gymnasieelev göra med din skoldator när du tar studenten? Gör ditt val här. 

   Vad vill du som gymnasieelev göra med din skoldator när du tar studenten? Gör ditt val här. 

  • Lämna din idé till FG:s Idétorg

   Idétorget är en plattform där pedagoger, personal och elever kan skicka in sina idéer för att öka kvaliteten på undervisningen inom förskola och grundskola. Alla idéer, oavsett om de är digitala eller pedagogiska, är välkomna och förhoppningen är att dessa idéer kan leda till nya innovationer som gynnar både elever och personal.

   Idétorget är en plattform där pedagoger, personal och elever kan skicka in sina idéer för att öka kvaliteten på undervisningen inom förskola och grundskola. Alla idéer, oavsett om de är digitala eller pedagogiska, är välkomna och förhoppningen är att dessa idéer kan leda till nya innovationer som gynnar både elever och personal.

  • Lämna eller ändra schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Här kan du lämna eller ändra ditt schema för barnets tid på förskola eller fritidshem

   Här kan du lämna eller ändra ditt schema för barnets tid på förskola eller fritidshem

  • Lämna inkomstuppgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

   Avgiften för plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avgörs av bland annat av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst.

   Avgiften för plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avgörs av bland annat av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst.

  • Låna digitalt verktyg

   Här godkänner du som myndig elev, eller vårdnadshavare att ditt barn, lånar ett digitalt verktyg i skolverksamheten.

   Här godkänner du som myndig elev, eller vårdnadshavare att ditt barn, lånar ett digitalt verktyg i skolverksamheten.

  • Rapportera frånvaro

   Använd e-tjänsten för att rapportera frånvaro i Vklass.

   Använd e-tjänsten för att rapportera frånvaro i Vklass.

  • Registrera familjeförhållanden

   Uppdatering av information för vårdnadshavare som har barn i kommunens verksamheter, på förskola, fritids eller skola.

   Uppdatering av information för vårdnadshavare som har barn i kommunens verksamheter, på förskola, fritids eller skola.

  • Svara på erbjudande av plats för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Svara på erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

   Svara på erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

  • Säga upp plats för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

   Här kan du säga upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

   Här kan du säga upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

  • Ta del av terminsbetyg

   Vid terminsslut kan du som vårdnadshavare se elevens terminsbetyg i Vklass.

   Vid terminsslut kan du som vårdnadshavare se elevens terminsbetyg i Vklass.

  • Välja eller byta skola samt anmäla utflyttning från kommunen

   Blanketter för val eller byte av skola eller anmälan om du flyttar ut från kommunen. 

   Blanketter för val eller byte av skola eller anmälan om du flyttar ut från kommunen. 

  • Ändra kontaktuppgifter för förskola & grundskola (för dig som är vårdnadshavare)

   När du lämnar dina kontaktuppgifter via vår e-tjänst behöver du inte tänka på att uppdatera dem i andra system för förskolan eller skolan, det sker automatiskt.

   När du lämnar dina kontaktuppgifter via vår e-tjänst behöver du inte tänka på att uppdatera dem i andra system för förskolan eller skolan, det sker automatiskt.

  • Ändra taxekategori för barnomsorg

   Här kan du ändra dina uppgifter för taxeberäkning.

   Här kan du ändra dina uppgifter för taxeberäkning.

  Övriga e-tjänster (9)

  • Ansöka om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse

   Här kan du ansöka om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse. Fonden är till för dig som som har en funktionsnedsättning och bor i Kungsbacka kommun. 

   Här kan du ansöka om pengar ur Erik Hjälmlövs stiftelse. Fonden är till för dig som som har en funktionsnedsättning och bor i Kungsbacka kommun. 

  • Ansöka om stipendium ur Hallgrens och Gagnells fond

   Ungdomar från Kungsbacka kan ansöka till Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond för ekonomiskt stöd till utbildning.

   Ungdomar från Kungsbacka kan ansöka till Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond för ekonomiskt stöd till utbildning.

  • Ansöka om studentstipendium inom Vård och Omsorg

   Stipendiet uppmärksammar studenter som skriver en godkänd kandidat- eller masteruppsats med relevanta områden inom Vård & Omsorgs verksamheter i Kungsbacka.

    

   Stipendiet uppmärksammar studenter som skriver en godkänd kandidat- eller masteruppsats med relevanta områden inom Vård & Omsorgs verksamheter i Kungsbacka.